*
Đánh vết "x" vào ô trống cho câu trả lời đúng về hô hấp ngơi nghỉ động vật

Giải bài xích tập câu hỏi trao đổi trang 71 SGK Sinh học 11.

Bạn đang xem: Bài 17 sinh học 11

Xem chi tiết


*
Quan liền kề hình 17.1 với hình 17.2, hãy biểu hiện quá trình điều đình khí nghỉ ngơi giun đất với côn trùng.

Giải bài bác tập thắc mắc trao đổi trang 72 SGK Sinh học tập 11.

Xem đưa ra tiết


*
Đối chiếu với 4 đặc điểm bảo vệ công dụng hội đàm khí, hãy lí giải tại sao thảo luận khí của với cá xương đạt tác dụng cao (xem thêm hình 17.3 và 17.4).

Giải bài xích tập thắc mắc trao đổi trang 73 SGK Sinc học tập 11.

Xem thêm: Tin Mới Vụ Người Mẫu Ảnh Nude Nguyễn Thị Kim Phượng Tố Họa Sĩ Nổi Tiếng Hiếp Dâm

Xem chi tiết


*
Đối chiếu với 4 đặc điểm đảm bao tác dụng thương lượng khí, hãy lí giải tại sao phổi là cơ quan đàm phán khí công dụng sinh sống trên cạn.

Giải bài tập câu hỏi luận bàn trang 74 SGK Sinh học tập 11.

Xem chi tiết


*
Câu 1 trang 75 SGK Sinch học 11

Giải bài 1 trang 75 SGK Sinch học 11. Hãy liệt kê các bề ngoài hô hấp của động vật hoang dã sinh sống cạn với ngơi nghỉ nước ?

Xem chi tiết


*
Bài 2 trang 75 SGK Sinc học tập 11

Giải bài bác 2 trang 75 SGK Sinch học tập 11. Sự hội đàm khí với môi trường thiên nhiên bao quanh sinh hoạt động vật hoang dã đối chọi bào với đa bào bao gồm tổ chức tốt (ví dụ thủy tức) được tiến hành như vậy nào?

Xem đưa ra tiết


*
Câu 3 trang 75 SGK Sinc học tập 11

Giải bài bác 3 trang 75 SGK Sinch học tập 11. Nếu bắt giun khu đất đặt trên khía cạnh khu đất không ẩm mốc, giun sẽ nkhô cứng bị chết. Tại sao?

Xem bỏ ra tiết


*
Câu 4 trang 75 SGK Sinch học 11

Giải bài xích 4 trang 75 SGK Sinc học 11. Sự đàm phán khí cùng với môi trường thiên nhiên bao quanh sống côn trùng nhỏ, cá, lưỡng thê, bò gần cạnh chlặng và thụ được triển khai như thế nào?

Xem chi tiết


*
Câu 5 trang 76 SGK Sinch học tập 11

Giải bài 5 trang 76 SGK Sinc học tập 11. Cơ quan lại hô hấp của nhóm động vật hoang dã làm sao dưới đây điều đình lúc kết quả nhất?

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 76 SGK Sinch học 11. Tại sao bề mặt hiệp thương khí của chyên ổn, trúc cải cách và phát triển rộng của lưỡng cư với bò sát?

Xem bỏ ra tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải tốt với tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.com gửi các thông tin cho bạn để nhận ra các giải thuật xuất xắc cũng tương tự tư liệu miễn chi phí.