Miền biển khơi đông xa tít vị trí chân ttách bạn người ở đó lầm than đói nghèo!Từ nhức thương Người đi mọi năm châu tín nhiệm mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ HCM Hồ Hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa phương pháp mạng tỏa khắp từ rừng Việt Bắc vào cho Tháp Mười.HCM niềm tin đương đầu mang đến thoải mái trùng trùng đội ngũ Khủng lên một ý chí quyết đoàn. Hồ Hồ Sài Gòn Hồ Hồ Hồ Chí Minh.Lòng thành kính toàn dân điện thoại tư vấn Cha già.Vì Người vẫn sống để cho muôn fan.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan bao tinh thần bạn từ bỏ chân lý có mặt chính vì vậy giới hoà bình. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.Lời 2: Hồ Hồ Sài Gòn Hồ Hồ Hồ Chí MinhHồ Hồ Sài Gòn Hồ Hồ HCM.Miền biển cả đông xa tkhông nhiều vị trí chân trời Người người ở đó lầm than đói nghèo!Từ nhức thương Người đi khắp năm châu Sự tin tưởng khía cạnh trời chân lý sáng sủa soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ TP HCM Hồ Hồ HCM Hồ Hồ Sài Gòn.Vượt trùng sóng bạn di mọi pmùi hương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùTP HCM sớm hôm xót thương dân tộc nô lệVì đế quốc dã man dày xéo giang sơn mìnhTàn sát bao bé fan rực cháy mối hận thùHồ Hồ HCM Hồ Hồ HCM.Rừng rực cháy lửa biện pháp mạng lan tràn Từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười.Hồ Chí Minh mùa xuân cất chan muôn tinh thần Người từ bỏ chân lý xuất hiện bởi thoải mái hoà bình. Người hiến dưng đời bản thân chính vì thế giới hòa bìnhHồ Hồ HCM Hồ Hồ Sài Gòn.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern ryên,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho Chi Minh.From VietBac to lớn the SaiGon DeltaFrom the mountains và plains belowYoung và old workers, peasants và the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho Chi Minc, etc.Now Ho Chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho Chi Minc came home page from sailingAnd he looked out on his native landSaw the want and the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hvà.Now Ho Chi Minh went khổng lồ the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn to lớn liberate the Indo-Chinese peopleDrive invaders from the land.Fourteen men became a hundredA hundred thous& và Ho Chi MinhForged and tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening và he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains and the junglesFrom the ricelands và the Plain of ReedsMarch the men and the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac to the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace & freedom & Ho Chi Minc.

Bạn đang xem: Bài ca hồ chí minh

Bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 4 bài xích.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Sữa Glico Số 0 Dạng Thanh Glico Số 0 127G Nội Địa Nhật Cho Bé 0


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.