830M2 - ĐẤT TRỒNG CÂY BẰNG PHẲNG - ĐƯỜNG Ô TÔ HOÀ NINH - HOÀ VANG - GIÁ SẬP. HẦM.