Bộ sách giáo khoa lớp 9

1Toán 9 tập 1Bản8.000
2Toán thù 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học 9Bản14.000
5Sinc học tập 9Bản17.000
6Ngữ vnạp năng lượng 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn uống 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục đào tạo công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng năng lượng điện vào nhà)Bản5.000
13các bài tập luyện Toán 9 tập 1Bản18.100
14các bài tập luyện Tân oán 9 tập 2Bản17.600
15Bài tập Vật lí 9Bản10.700
16những bài tập Hóa học 9Bản13.000
17các bài luyện tập Ngữ văn uống 9 tập 1Bản11.300
18Bài tập Ngữ văn uống 9 tập 2Bản10.200
19
Bài tập Sinc học tập 9Bản11.60020Những bài tập Lịch Sử 9Bản12.40021những bài tập Địa lí 9Bản10.50022Những bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
các bài tập luyện Mĩ thuật 9Bản5.20024Bài tập Giáo dục đào tạo công dân 9Bản7.60025Tin học tập dành cho trung học cơ sở - Quyển 4Bản28.00026các bài luyện tập Tin học giành cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập bản thiết bị địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập bạn dạng vật tranh vẽ lịch sử 9 (4 màu)Bản29.00029Học mỹ thuật 9 theo kim chỉ nan PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034những bài tập tình huống cách tân và phát triển năng lượng Giáo dục công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời chúng ta viết thừa nhận xét đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học tập 2021 -2022) Đánh giá bán của chúng ta về sản phẩm này: