Bạn đang xem: Công ty cổ phần nhôm sông hồng

Tiêu đề Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19

Doanh thu thuần

206.8

350

229.4

297.4

194.6

207.6

158.8

205.4

Giá vốn hàng bán

188.9

323.9

211

280.8

181

193.9

148.7

193

Lợi nhuận gộp

17.9

26.1

18.4

16.6

13.6

13.7

10.1

12.3

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

8.7

7.5

8

5.6

7

7

6.4

6

Lợi nhuận tài chính

-8.4

-10.2

-8

-8.9

-9.3

-9.5

-9.5

-9.5

Chi phí bán hàng

1.4

1.5

1.5

1.4

1.4

1

1

1.1

Lợi nhuận khác

-0.4

-0

0

0.4

0.1

0.4

0.1

0.6

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

6

3.8

2.7

3.2

1.5

1.8

-1.5

0.5

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

4.8

3

2.2

2.6

1.2

1.7

-1.5

0.4

Tỷ suất lợi nhuận ròng (%)

2.3

0.9

0.9

0.9

0.6

0.8

-0.9

0.2


Xem đầy đủ
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã NSH
*
Sự kiện về mã NSH

NSH: Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP


NSH: Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 300.000 CP


NSH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021


NSH: Báo cáo tài chính quý 4/2021


NSH: Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300.000 CP


NSH: Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 350.000 CP


Xem thêm: Cảnh Báo Người Dùng: Mỹ Phẩm White Doctors Nhái, Giả Đang Tràn Lan Trên Thị Trường

NSH: Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT - đã mua 300.000 CP


NSH: Báo cáo tài chính quý 3/2021


NSH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh


NSH: Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 350.000 CP


*
Giao dịch khối ngoại NSH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15.50

0

0

0

0

0

--

15.50

400

1,000

-600

0.01

0.02

-0.01

16.00

0

1,500

-1,500

0

0.02

--

16.20

0

1,000

-1,000

0

0.02

--

15.50

5,500

0

+5,500

0.09

0

--


*
Kế hoạch kinh doanh NSH

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# Kế hoạch 2022 Lũy kế đến Q2/2022 Đạt được

Doanh thu

-

-

-

Lợi nhuận trước thuế

-

-

-

Lợi nhuận sau thuế

-

-

-


*
Lịch chia cổ tức NSH
0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.