ABOUT USHistoryGlobal inhopbanh.comLiên hệ usWHAT WE DOGlobal CustomerProduction FacilityBusiness SplitR và DAutomated EquipmentSmart FactoryCOMPANY NEWSPress ReleaseAwards và RecognitionComplianceEnvironmentCommunity Contribution

Bạn đang xem: Công ty tnhh một thành viên pungkook bến tre

*


PKS1

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Saigon One Co.,Ltd (Vietnam)
950
ISO 9001:2015
Sports & Luggage & Travel
Under Armour, MONTBLANC

inhopbanh.com SAIGON 1

LocationEstablishedEmployeeProduct
Downtown HCM City
1994
950
Sports, Luggage & Travel
*

*
*
*

*


PKS2

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Saigon Two Co.,Ltd (Vietnam)
4,400
ISO 9001:2015
Outdoor & Travel
TNF, LLbean, Mammut, REI, Osprey, MEC

inhopbanh.com SAIGON 2

LocationEstablishedEmployeeProduct
North of HCM
2001 Vietphái nam HQ
4,400
Outdoor, Travel
*
*

PKS3

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBr& name(OEM)
inhopbanh.com Saigon Three Co.,Ltd (Vietnam)
2,470
ISO 9001:năm ngoái, 14001:2015, 50001:2011 và BS OHSAS 18001:2007
Sports & Outdoor
Adidas, Osprey

JOON SAIGON

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrand name(OEM)
Joon Saigon Co.,Ltd (Vietnam)
1,040
ISO 9001:2015
Sports & Travel
Eastpak, Gregory, SPEEDO

PKBT

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrand name(OEM)
inhopbanh.com BenTre Co.,Ltd (Vietnam)
3,880
ISO 9001:2015
Handbags
Coach, MK, Montblanc, Ralph Lauren

Xem thêm: Bảng Giá Xăm Chữ Khoảng Bao Nhiêu Tiền ? Xăm Chữ, Xăm Nhỏ Bao Nhiêu Tiền

PKMT

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrand name(OEM)
inhopbanh.com My Tho Co.,Ltd (Vietnam)
1,500
ISO 9001:2015
Outdoor & Travel
TNF, LLbean, Mammut

PKLA

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Long An Co.,Ltd (Vietnam)
850
ISO 9001:2015
Travel
Eagle Creek, Coach

PKIDS

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Indonesia One Co.,Ltd (Subang)
2,950
ISO 9001:2015, 14001:2015 & BS OHSAS 18001:2007
Sports & Outdoor & Travel
TNF, Adidas, Eastpak

inhopbanh.com INDONESIA 1

LocationEstablishedEmployeeProduct
Subang, Jakarta
2013
2,950
Sports, Outdoor, Travel

PKIDG

Company nameNo. of employeeCertificateProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Indonesia One Co.,Ltd (Grobogan)
11,430
ISO 9001:2015, 14001:năm ngoái & SNI ISO 9001:năm ngoái, 14001:năm ngoái & BS OHSAS 18001:2007
Handbags and Sports
MK, Adidas, Under Armour

inhopbanh.com INDONESIA GROBOGAN

LocationEstablishedEmployeeProduct
Grobogan, Indonesia
2016
11,430
Handbag, Fashion
*
*

PK MYANMAR

Company nameNo. of employeeProductsBr& name(OEM)
inhopbanh.com Myanmar Co.,Ltd (Myanmar)
3,370
Handbags
Coach

inhopbanh.com MYANMAR

LocationEstablishedEmployeeProduct
North West of Yangon, Bago, Myanmar
2017 end of year
3,370
Handbag

PK Ethiopia

Company nameNo. of employeeProductsBrvà name(OEM)
inhopbanh.com Ethiopia Bag Manufacturing PLC (Ethiopia)
850
Handbags
MK

53, Dunchon-dero 457beon-gil, jungwon-gu, Seongnam-tê mê, Gyeonggi-bởi vì, Republic of KoreaTel 82+31.732.1651E-mail mailadm