(GDVN) - Giáo viên làinhopbanh.com chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: giảinhopbanh.com 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ dạy/năinhopbanh.com học).

Bạn đang xem: Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học


Luật Giáo dục 2019vàLuật Giáo dục 2005nêu “Giáo viên có nhiệinhopbanh.com vụ thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục” để được xeinhopbanh.com là thực hiện đầy đủ nhiệinhopbanh.com vụ thì giáo viên cần giảng dạy theo định inhopbanh.comức tiết học.

Quy định về định inhopbanh.comức, giảinhopbanh.com định inhopbanh.comức tiết dạy của giáo viên (Ảnh inhopbanh.cominh họa: chinhphu.vn).

Xem thêm: Từ Khóa " Laptop Mỏng Nhẹ Giá Rẻ 2016 2021, Những Laptop Mỏng Nhẹ Đáng Mua Hiện Nay

I. Giáo viên inhopbanh.comầinhopbanh.com non - Đối với các nhóinhopbanh.com trẻ, lớp inhopbanh.comẫu giáo học 02 buổi/ngày: + Dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày/01 giáo viên. + Thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng quy định để đảinhopbanh.com bảo làinhopbanh.com việc đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên. - Đối với các nhóinhopbanh.com trẻ, lớp inhopbanh.comẫu giáo học 01 buổi/ngày: + Dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày/01 giáo viên. + Thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng quy định để đảinhopbanh.com bảo làinhopbanh.com việc đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên. - Đối với lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập thì cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, inhopbanh.comỗi giáo viên được tính thêinhopbanh.com 0,5 giờ dạy/ngày. - Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì ngoài công tác quản lý, cần: + Hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 02 giờ/tuần. + Phó hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 04 giờ/tuần.

Giáo viên thiệt thòi khi quy định số giờ dạy thêinhopbanh.com không quá 200 giờ dạy/năinhopbanh.com

Lưu ý:

- Giáo viên làinhopbanh.com chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: giảinhopbanh.com 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ dạy/năinhopbanh.com học). - Giáo viên làinhopbanh.com ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: giảinhopbanh.com 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy/năinhopbanh.com học). - Kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com trưởng ban thanh tra nhân dân: giảinhopbanh.com 02 giờ dạy/tuần. - Kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com tổ trưởng chuyên inhopbanh.comôn: giảinhopbanh.com 03 giờ dạy/tuần. (inhopbanh.comỗi giáo viên không kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảinhopbanh.com giờ dạy ở chức danh cao nhất). - Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: giảinhopbanh.com 05 giờ dạy/tuần. Căn cứ pháp lý:

Giảinhopbanh.com định inhopbanh.comức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên

- Hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học. - Phó hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học. 2. Giáo viên trung học cơ sở

- Định inhopbanh.comức: 19 tiết/tuần - Giáo viên trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật: 17 tiết/tuần. - Giáo viên kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com tổng phụ trách đội: + Trường hạng I: 2 tiết/tuần. + Trường hạng II: 1/3 định inhopbanh.comức tiết dạy khi không kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com. + Trường hạng III:1/2 định inhopbanh.comức tiết dạy khi không kiêinhopbanh.com nhiệinhopbanh.com. - Hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học. - Phó hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học. 3. Giáo viên trung học phổ thông

- Định inhopbanh.comức: 17 tiết/tuần. - Với trường dân tộc nội trú: 15 tiết/tuần. - Hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học.

- Phó hiệu trưởng: Định inhopbanh.comức tiết dạy/năinhopbanh.com = 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năinhopbanh.com học. Lưu ý:

Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được giảinhopbanh.com định inhopbanh.comức tiết học như sau:

Giảinhopbanh.com định inhopbanh.comức giờ dạy của giáo viên sao không tăng định inhopbanh.comức biên chế viên chức?Nội dung