Chức năng cực kỳ tân tiến ko tả không còn, cảm biến hoàn hảo Lúc tài xế mang đến sát là cửa từ bỏ msinh hoạt khóa