*
Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể" width="594">

1. Hiện tượng khống chế sinh học là gì?

Trong quần xã sinh vật, hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của một quần thể khác kìm hãm gọi là hiện tượng khống chế sinh học.

Bạn đang xem: Hiện tượng khống chế sinh học

Thí dụ : Về mùa xuân, sâu bọ phát triển mạnh do gặp điểu kiện thuận lợi (khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi …) khiến số lượng chim sâu tăng theo. Khi số lượng chim sâu tăng quá nhiễu, sâu bọ bị chim tiêu diệt mạnh mẽ hơn nên số lượng sâu bọ bị giảm đi nhanh chóng. Như vậy : số lượng sâu bọ phụ thuộc vào số lượng chim sâu.

2.Ý nghĩa sinh học và thực tiễn

Ý nghĩa sinh học :

Hiện tượng khống chế sinh học phản ánh qui luật về sự phụ thuộc số lượng giữa các loài có mối quan hệ đối địch trong quân xã. Trên cơ sở đó làm cho số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong thế cân bằng, đảm bảo cho sự tổn tại của các loài trong quần xã, từ đó tạo nên trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã.

Xem thêm: Thế Nào Là Tự Trọng - Nghị Luận Về Lòng Tự Trọng (15 Mẫu)

Ý nghĩa thực tiễn :

Hiện tượng khống chế sinh học là cơ sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học, nhằm chủ động kiểm soát số lượng cá thể của mỗi loài theo hướng có lợi cho con người.

Thí dụ :

Dùng bọ rùa để tiêu diệt rệp hại cam.

Dùng ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân lúa.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về các bài tập trắc nghiệm liên quan đến khống chế sinh học nhé:

1. Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng

A. tiêu diệt các loài bất lợi cho sinh vật

B. làm giảm độ đa dạng của quần xã

C. thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên

D. làm tăng độ đa dạng của quần xã

Đáp án : C

- Hướng dẫn giải

Hiện tượng số lượng cá thể của một quần xã bị số lượng cá thể của quần xã khác kìm hãm gọi là hiện tượng khống chế sinh học

Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên

2. Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể

A. cá rô phi và cá chép

B. ếch đồng và chim sẻ

C. chim sâu và sâu đo

D. tôm và tép

Đáp án: C

3. Hiện tượng khống chế sinh học đã

A. làm cho một loài bị tiêu diệt

B. đảm bảo cân bằng sinh thái trong quần xã

C. làm cho quần xã chậm phát triển

D. mất cân bằng trong quần xã

Đáp án: B

4. Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã là

A. mỗi loài ăn một loại thức ăn khác nhau

B. mỗi loài kiếm ăn ở vị trí khác nhau

C. mỗi loài kiếm ăn vào 1 thời gian khác nhau trong ngày

D. cạnh tranh khác loài

Đáp án: D

5. Hai loài ếch sống trong cùng 1 hồ nước, số lượng của loài A giảm chút ít, còn số lượng của loài B giảm đi rất mạnh. Điều đó chứng minh cho mối quan hệ

A. hội sinh

B. vật dữ - con mồi

C. ức chế - cảm nhiễm

D. cạnh trạnh

Đáp án: D

6. Đặc trưng nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?

A. tỉ lệ nhóm tuổi

B. tỉ lệ tử vong

C. tỉ lệ đực - cái

D. độ đa dạng

Đáp án: D

7. Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm hình thành địa y?

A. hải quỳ

B. vi khuẩn lam

C. rêu

D. tôm

Đáp án: B

8. Mối quan hệ nào sau đây là biểu hiện của quan hệ cộng sinh?

A. Dây tơ hồng bám trên thân cây lớn

B. Làm tổ tập đoàn giữa nhạn và cò biển

C. Sâu bọ sống trong các tổ mối

D. Trùng roi sống trong ống tiêu hóa của mối

Đáp án: D

9. Quần thể đặc trưng trong quần xã phải có đặc điểm như thế nào?

A. Kích thước bé, ngẫu nhiên nhất thời, sức sống mạnh

B. Kích thước lớn, không ổn định, thường gặp

C. Kích thước bé, phân bố hẹp, có giá trị đặc biệt

D. Kích thước lớn, phân bố rộng, thường gặp

Đáp án: D

10. Trong một quần xã có một vài quần thể có số lượng cá thể phát triển mạnh hơn. Các quần thể đó được gọi là