Đợt này tớ tất cả cung cấp thêm sợi, yêu cầu tranh con thủ sợi về cái là xả thân có tác dụng ngay. Sợi Aunt Lydias Classic 10 này có điểm sáng là tua mỏng dính vơi, ai ao ước mượt mà thì móc 1 sợi, chắc chắn rộng tý thì móc 2 tua, nhỏng áo này là tớ chập song sợi

Móc chập song tua áo lên vẫn mềm, dáng vẻ rủ rất là, tớ móc 1 tối là dứt áo mang lại nhỏ nhắn đối chọi,5 tuổi, khôn xiết nhanh khô ý, móc tua này khôn cùng phê