Để giúp quý khách thuận lợi trong vấn đề xem ngày tốttháng 10 năm 2021 cũng giống như thuận lợi vào bài toán so sánh những ngày trong thời điểm tháng 10/2021 cùng nhau. Chúng tôi sẽ Tổng hợp tất cả ngày rất đẹp trong tháng 102021 cũng như chỉ dẫn những ngày không giỏi trong thời điểm tháng.

Trong trường thích hợp quý bạn không bắt buộc coi ngày tốt tháng 10 năm 2021 xuất xắc coi ngày đẹp mon 10 năm 2021 chính vì đã gồm dự định tiến hành công việc vào trong 1 ngày ví dụ hồi tháng 10, quý các bạn sung sướng tìm đến ngày tương ứng cùng chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn điều khoản Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày ví dụ.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 10 năm 2021

Xem ngày giỏi tháng 11 năm 2021


Xem ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 10 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 10


Lịch âm

25

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


XEM NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 10


Lịch âm

26

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Đinc Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 10


Lịch âm

27

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Đinch Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 10


Lịch âm

28

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Đinch Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 10


Lịch âm

29

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Đinch Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 10


Lịch âm

1

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 10


Lịch âm

2

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 10


Lịch âm

3

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 10


Lịch âm

4

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 10


Lịch âm

5

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 10


Lịch âm

6

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 10


Lịch âm

7

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 10


Lịch âm

8

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 10


Lịch âm

9

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 10


Lịch âm

10

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 10


Lịch âm

11

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 10


Lịch âm

12

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 10


Lịch âm

13

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 10


Lịch âm

14

Tháng 9


Xem thêm: Các Loại Thuốc Giảm Cân Cho Phụ Nữ Sau Sinh An Toàn, Có Nên Dùng Thuốc Giảm Cân Sau Sinh Không

Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 10


Lịch âm

15

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 10


Lịch âm

16

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 10


Lịch âm

17

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 10


Lịch âm

18

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 10


Lịch âm

19

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 10


Lịch âm

20

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 10


Lịch âm

21

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Đinc Mùi, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 10


Lịch âm

22

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 10


Lịch âm

23

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 10


Lịch âm

24

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 10


Lịch âm

25

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 10


Lịch âm

26

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày giỏi tháng 10 năm 2021 nhưng mà Shop chúng tôi ý muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế phải, Lúc thâu tóm được ngày giỏi xấu vào thời điểm tháng 10/2021 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc thích hợp tuổi để có hiệu quả chi tiết và chính xác độc nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2022

♦Ngày giỏi mon 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng tư năm 2022 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022


Xem tử vi 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
20222023202420252026 2027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng liệu có phải là thiết bị phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong dãy syên ổn điện thoại đa số có đông đảo năng lượng riêng rẽ, tùy theo bơ vơ tựcủa hàng số nhưng mà Syên ổn điện thoại cảm ứng hoàn toàn có thể ảnh hưởng cho tới chúng ta theo phía xuất sắc (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch chọn syên ổn phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng phần nhiều nhắc nhở quẻ dịch syên tốt mang đến 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn hàng sim phong thủythích hợp tuổi thỏa ước muốn cung ứng sự nghiệp, tài vận, tình duim nhà đạo giỏi hóa giải vậnhạn
*
Luận giải tía mệnh Thổ mẹ mệnh Thổ sinh nhỏ mệnh gì năm 2022
Bố bà bầu mệnh Thổ sinh con mệnh gì nhằm cân đối âm dương ngũ hành vào gia đình và đưa về nhiều…
*
Bình giải cha mệnh Thổ bà bầu mệnh Hỏa nên sinch bé mệnh gì?
Luận tía mệnh Thổ bà mẹ mệnh Hỏa sinch nhỏ mệnh gì dựa vào mọi yếu tố nào, tất cả đúng chuẩn không? Sinh…
*
Chồng mệnh Thổ vk mệnh Tbỏ nên sinch con mệnh gì tốt?
Ngày nay câu hỏi bài toán xem xét tía mệnh Thổ mẹ mệnh Tbỏ sinh con mệnh gì lúc tất cả ý định sinh con…
*
Luận giải bố mệnh Thổ bà bầu mệnh Mộc đề xuất sinch nhỏ mệnh gì đúng đắn nhất!
Bố mệnh Thổ chị em mệnh Mộc sinc con mệnh gì nhằm mái ấm gia đình được hòa bình, phấn khởi. Ngoài ra, tía mẹ…
*
Bố mệnh Thổ mẹ mệnh Kyên ổn sinch bé mệnh gì suôn sẻ tài lộc!
*
CÁCH TÍNH SINH CON GÁI NĂM 2022 HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC NHẤT
Có các cách tính sinch con gái năm 2022 nào? Làm sao nhằm áp dụng các phương pháp tính sinch con gái đạt…
*
Cách tính sinh con trai năm 2022 mời các bạn thuộc xem thêm ngay!
*
Giải đáp thắc mắc mon được mùa sinh năm 2022 là rất nhiều mon nào!
quý khách hàng tất cả biết mon được mùa sinh năm 2022 là phần nhiều mon làm sao không? Nếu chưa hãy mày mò tức thì để lựa…
*
Hướng dẫn bí quyết xem tuổi sinh con nhằm kích thích may mắn cả nhà!
Cách coi tuổi sinc bé ra sao không hẳn ai ai cũng biết. Bởi lẽ ước ao xét mối quan hệ hòa hợp…
*
ĐẺ CON KHÔNG HỢP.. TUỔI BỐ MẸ - DỰ BÁO KHÔNG MAY MẮN CHO BÉ VÀ CẢ NHÀ
Sinc bé chưa phù hợp cha mẹ tất cả sự việc gì không? Làm thay nào nhằm xác minh mức độ hợp tuổi của…

Xem ngày giỏi xấu