Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt toàn bộ kiến thức và các bài toán trọng tâm Toán 8.Thông qua Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Ôn tập toán 8 học kì 2


Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm 2020 - 2021

Lý thuyết ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8Bài tập ôn thi kì 2 môn Toán lớp 8

Lý thuyết ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8

I. ĐẠI SỐ1) Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a 0.Ví dụ : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = - 1)
- Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 luôn có 1 nghiệm duy nhất là x =- Hai quy tắc biến đổi phương trình : SGK trang 82) Các bước chủ yếu để giải phương trình đưa về dạng ax + b = 0Bước 1: Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vếBước 2: Bỏ ngoặc bằng cách nhân đa thức; hoặc dùng quy tắc dấu ngoặc.Bước 3: Chuyển vế: Chuyển các hạng tử chứa ẩn qua vế trái; các hạng tử tự do qua vế phải. (Chú ý: Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó)Bước 4: Thu gọn bằng cách cộng trừ các hạng tử đồng dạngBước 5: Chia hai vế cho hệ số của ẩn3) Phương trình tích và cách giải:
*
4) Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

Xem thêm: Star Wars: Jedi Cuối Cùng (2017), Official Trailer

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trìnhBước 2: Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vế .Bươc 3: Giải phương trình vừa nhận đượcBước 4: Đối chiếu ĐKXĐ để trả lời.5) Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Cần nhớ: Khi a ≥ 0 thì |a| = aKhi aBước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đốiBước 2: Rút gọn hai vế của phương trình, giải phương trìnhBước 3: Chọn nghiệm thích hợp trong từng trường hợp đang xétBước 4: Kết luận nghiệm6) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:- Bước 1: Chọn ẩn số:Đọc thật kĩ bài toán để tìm được các đại lượng, các đối tượng tham gia trong bài toánTìm các giá trị của các đại lượng đã biết và chưa biếtTìm mối quan hệ giữa các giá trị chưa biết của các đại lượngChọn một giá trị chưa biết làm ẩn (thường là giá trị bài toán yêu cầu tìm) làm ẩn số ; điều kiện cho ẩn- Bước 2: Lập phương trìnhThông qua các mối quan hệ nêu trên để biểu diễn các đại lượng chưa biết khác qua ẩn- Bước 3: Giải phương trìnhGiải phương trình , chọn nghiệm và kết luận7) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và bất phương trình dạng:ax + b 0, ax + b 0, ax + b 0).Chú ý sử dụng hai quy tắc biến đổi:Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó.Khi chia cả hai về của bất phương trình cho số âm phải đổi chiều bất phương trình..............

Bài tập ôn thi kì 2 môn Toán lớp 8


Bài 1: Giải các phương trìnha. 3x-2 = 2x – 3b. 2x+3 = 5x + 9c. 5-2x = 7d. 10x + 3 -5x = 4x +12e. 11x + 42 -2x = 100 -9x -22f. 2x –(3 -5x) = 4(x+3)g. x(x+2) = x(x+3)h. 2(x-3)+5x(x-1) =5x2
Bài 2: giải các phương trình sau:
*
*
*
*
Bài 3: Giải các phương trìnha/ (2x+1)(x-1) = 0b/ (x + 2/3)(x- 1/2) = 0c/ (3x-1)(2x-3)(x+5) = 0d/ 3x-15 = 2x(x-5)e/ x2 – x = 0f/ x2 – 2x = 0g/ x2 – 3x = 0h/ (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2)Bài 4: Giải các phương trình sau:
*
*
*
*
*
*
*
*