(Chinhphu.vn) – Kết quả rước phiếu tín nhiệm là một trong những kênh ban bố tyêu thích khảo quan liêu trọng, làm cơ sở để cấp ủy, cơ sở, tổ chức có thẩm quyền coi xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự vào sạch, vững mạnh, phục vụ yêu thương ước nhiệm vụ vào tình hình mới.

Bạn đang xem: Phiếu tín nhiệm bộ chính trị


*
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tuyên bố trên hội nghị.

Sáng 26/3, tại TPhường. hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân mang phiếu lòng tin đối với Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cùng Thứ trưởng Sở Quốc phòng. Đại tướng mạo Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Sở Chính trị, Phó Bí thỏng Quân ủy Trung ương, Sở trưởng Bộ Quốc phòng nhà trì hội nghị.

Tmê mẩn dự lễ hội nghị có đồng chí Phạm Minch Chính, Ủy viên Sở Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng tá Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm quần chúng. # Việt Nam; Thượng tướng tá Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân team quần chúng. # đất nước hình chữ S, Thứ trưởng Sở Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mê mưu, Tổng cục Chính trị…

Phát biểu trên hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủyviên Bộ Chính trị, Phó Bí tlỗi Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Sở Quốc phòng nhấn mạnh: Việc đem phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Sở Quốc chống nhằm thực hiện Quy định số 26hai năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc mang phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo vào các ban ngành Đảng, Nhà nmong, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định số 19 của Quân ủy Trung ương về việc rước phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy, cán bộ, đè nén quản lý trong Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Việc rước phiếu tín nhiệm là một chủ trương đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo đảng viên, cán bộ và quần chúng. # quyên tâm, đồng tình, ủng hộ nhằm nâng cấp hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của các tổ chức đối với cán bộ, giúp người được mang phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Xem thêm: Mua Gà Hồ Giống Ở Đâu ? Giá Thế Nào? Gà Hồ Lai Đông Tảo

*
Các đại biểu tiến hành bỏ thăm. Ảnh QĐND

Đại tướng tá Ngô Xuân Lịch khẳng định: Kết quả mang phiếu tín nhiệm là một vào những kênh lên tiếng tham khảo quan lại trọng, làm cơ sở để cấp ủy, phòng ban, tổ chức có thẩm quyền coi xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vào tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu, việc đem phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Sở Quốc phòng phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, đề cao được trách nhiệm của tập thể và cá nhân tmê man gia đem phiếu tín nhiệm. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm cội, đính thêm trách nát nhiệm cá nhân với đàn, rước kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá các mức độ tín nhiệm cán bộ; bảo vệ dân nhà, rõ ràng, công trọng tâm, sáng tỏ.

Kết quả rước phiếu tín nhiệm được công bố, công khai minh bạch tại hội nghị sẽ được sử dụng đúng mục đích, nghiêm cấm các biểu hiện lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động, lôi kéo, có hành vi tác động làm không đúng lệch mức độ tín nhiệm, làm tổn hại uy tín của tập thể và cá nhân, gây phân chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Thời gian qua, lần đầu tiên, Quân ủy Trung ương quy định tổ chức đem phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ điều khiển, quản lý các cấp vào toàn quân. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, các đối chọi vị từ cấp cơ sở đến Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức ngừng việc mang phiếu tín nhiệm theo quy định.

Đến nay, theo báo cáo của Tổng cục Chính trị và theo dõi của Quân ủy Trung ương, việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua của các cơ quan, 1-1 vị vào toàn quân đã bảo đảm dân chủ, khách quan, công trung khu, minh bạch, đúng quy định, giúp cấp ủy các cấp có thêm thông tin để đánh giá, coi xét, bố trí, sử dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực và tín nhiệm./.

Từ khóa: Sở Chính trị , Sở Quốc chống , Quân ủy Trung ương , Bí Thỏng Trung ương Đảng , Ban Tổ chức Trung ương , Ngô Xuân Lịch , Đại tướng tá , Phạm Minh Chính , Lương Cường , Phan Văn uống Giang