STTTên 1-1 vịTên MiềnDanh sách đơn vị
1 Qi Phòng Testhttp://c2demo.quangich.com Danh sách đơn vị trực thuộc
2 Phòng Giáo dục với Đào tạo ra Thành phố Thủ Đứchttps://tpthuduc.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
3 Phòng GD&ĐT Quận 1https://pgdquan1.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
4 Phòng GD&ĐT TP.. Thủ Đức Khu vực 1 (Quận 2 cũ)https://pgdquan2.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
5 Phòng GD&ĐT Quận 3https://pgdquan3.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
6 Phòng GD&ĐT Quận 4https://pgdquan4.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
7 Phòng GD&ĐT Quận 5https://pgdquan5.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
8 Phòng GDĐT Quận 6https://pgdquan6.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
9 Phòng GD&ĐT Quận 7https://pgdquan7.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
10 Phòng GD&ĐT Quận 8https://pgdquan8.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
11 Phòng GD&ĐT TPhường Thủ Đức Khu vực 2 (Quận 9 cũ)https://pgdquan9.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
12 Phòng GD&ĐT Quận 10https://pgdquan10.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
13 Phòng GD&ĐT Quận 11https://pgdquan11.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
14 Phòng GD&ĐT Quận 12https://pgdquan12.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
15 Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnhhttps://pgdbinhtkhô hanh.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
16 Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấphttps://pgdgovap.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
17 Phòng GD&ĐT Quận Phụ Nhuậnhttps://pgdphunhuan.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
18 Phòng GD&ĐT Quận Tân Bìnhhttps://pgdtanbinch.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
19 Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức Khu vực 3 (Thủ Đức cũ)https://pgdthuduc.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
20 Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánhhttps://pgdbinhckhô nóng.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
21 Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờhttps://pgdcangio.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
22 Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chihttps://pgdcuchi.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
23 Phòng Giáo Dục với Đào Tạo Hóc Mônhttps://pgdhoctháng.inhopbanh.com.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc
24 Phòng GD&ĐT Huyện Nhà Bèhttps://pgdnhabe.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
25 Phòng GD&ĐT Quận Tân Phúhttp://pgddttanphu.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
26 Phòng GD&ĐT Quận Bình Tânhttps://pgdbinhchảy.hcentimet.edu.vn Danh sách đơn vị chức năng trực thuộc