Trước bé nóng khu đất sẽ tăng thêm mọi rất nhiều chỗ. Tòa 7 tầng Tô Ngọc Vân vẫn Giảm ngay sâu 2 tỷ tự 23 xuống còn