a) (dfrac23+ dfrac35); (dfrac712-dfrac27+dfrac112) ; (dfrac1217-dfrac517-dfrac417).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 160

b) (578,69 + 281,78 ); (594,72 + 406,38 - 329,47).


Phương thơm pháp điệu - Xem chi tiết

*


- Muốn nắn cùng hoặc trừ hai phân số không giống mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số rồi cùng hoặc trừ hai phân số sau khi quy đồng.

- Biểu thức chỉ gồm phxay tính cùng và trừ thì ta tính lần lượt từ bỏ trái thanh lịch yêu cầu.

Xem thêm: Bot Cai Lậy: Diễn Biến Mới Nhất Việc Thanh Toán Tiền Qua Trạm Thu Phí Cai Lậy


Lời giải chi tiết

a) +) (dfrac23+ dfrac35 = dfrac1015 + dfrac915= dfrac1915);

+) (dfrac712- dfrac27+ dfrac112 = dfrac4984 - dfrac2484 + dfrac784)

(= dfrac2584+ dfrac784 = dfrac3284 = dfrac821);

+) (dfrac1217- dfrac517 - dfrac417= dfrac717 - dfrac417 = dfrac317).

b) +) (578,69 + 281,78 = 860,47); 

+) (594,72 + 406,38 - 329,47 ) (= 1001,1 - 329,47 = 671,63).

 inhopbanh.com


*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt yêu cầu là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaituyệt.com


Cảm ơn chúng ta sẽ thực hiện Loigiaituyệt.com. Đội ngũ gia sư đề nghị nâng cao điều gì nhằm các bạn đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại thông tin nhằm ad có thể contact với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật xuất xắc với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaitốt.com gửi những thông báo mang lại bạn để cảm nhận những giải mã giỏi cũng tương tự tư liệu miễn tổn phí.