*

Bạn đang xem: Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

*

THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
LOẠI VĂN BẢN
Tra cứu văn bản
Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Pdf, Tài Liệu Sửa Chữa Điện Thoại Chọn Lọc

Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao đụng, bệnh nghề nghiệp (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠLoại hồ sơ: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo(để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 01 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠLoại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng vấn đề, trả lương phục hồi sản xuất

Bản quyền © 2018 THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH