- Thông tư số 11/năm ngoái qui định Việc áp dụng bề ngoài hướng dẫn và chỉ định thầu, kính chào sản phẩm đối đầu và cạnh tranh với các Mẫu hồ sơ những hiểu biết, phiên bản thử khám phá làm giá, dự thảo vừa lòng đồng.

Bạn đang xem: Tt11/2015/tt-bkhđt

+ Các trường vừa lòng áp dụng của hiệ tượng chỉ định thầu theo quá trình thông thường/rút ít gọn; Hình thức chào mặt hàng tuyên chiến đối đầu theo quá trình thông thường/rút ít gọn.

+ Việc thực hiện hướng đẫn thầu theo quy trình thông thường phải vận dụng khớp ứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 phát hành cố nhiên Thông tứ 11/2015/BKHĐT cùng căn cứ vào đồ sộ, đặc điểm của từng gói thầu cụ thể để đưa ra những thử khám phá cân xứng.

Đối với xin chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh hoặc bạn dạng thử khám phá báo giá, tổ chức triển khai, cá thể bắt buộc áp dụng khớp ứng Mẫu số 03, Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 phát hành tất nhiên Thông bốn số 11 và địa thế căn cứ vào quy mô, đặc thù của từng gói thầu rõ ràng để mang ra những đề xuất tương xứng.

+ Việc chỉnh sửa đề xuất tương xứng, khoa học, ngặt nghèo cùng không trái cùng với nguyên tắc của luật pháp về đấu thầu. Trong tờ trình ý kiến đề nghị phê phê chuẩn hồ sơ những hiểu biết các gói thầu, bản đề nghị làm giá bắt buộc nêu rõ những câu chữ chỉnh sửa với lý do chỉnh sửa.

-Yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa được quy định trên Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

+ Đối với gói thầu vận dụng vẻ ngoài hướng dẫn và chỉ định thầu, rất có thể nêu nhãn hiệu, xuất xứ ví dụ của hàng hóa vào hồ sơ thử dùng các gói thầu.

+ Đối với gói thầu vận dụng hình thức kính chào hàng đối đầu và cạnh tranh, Lúc chỉ dẫn đề nghị so với hàng hóa đề xuất mức sử dụng yêu cầu là tính năng cơ bản của sản phẩm, ko mang ý nghĩa hiếm hoi hóa, gây ra sự tuyên chiến đối đầu không bình đẳng.

Dường như Thông tứ số 11/2015 còn cách thức trường vừa lòng bắt buộc diễn đạt chi tiết sản phẩm & hàng hóa theo công dụng chuyên môn, xây cất, tiêu chuẩn chỉnh công nghệ vào hồ sơ trải đời những gói thầu, phiên bản những hiểu biết báo giá thì được phxay nêu thương hiệu, catalô của một thành phầm rõ ràng nhằm tìm hiểu thêm tuy thế cần ghi hẳn nhiên cụm trường đoản cú “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, mặt khác cách thức rõ nội hàm tương tự cùng với hàng hóa đó.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 11/2015/TT-BKHĐT

TPhường. hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬPHỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Căn cứ đọng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26tháng 1một năm 2013;

Căn cứ đọng Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. ngày 26mon 6 năm 2014 của Chính phủ qui định chi tiết thực hành một trong những điều của Luậtđấu thầu về chọn lựa bên thầu;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CPhường ngày 14mon 11 năm 2008 của nhà nước cách thức công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơcấu tổ chức triển khai của Bộ Kế hoạch với Đầu tư;

Bộ trưởng Sở Kế hoạch với Đầu tư ban hànhThông tứ chế độ cụ thể vấn đề lập hồ sơ những hiểu biết so với chỉ định thầu, chàomặt hàng cạnh tranh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này công cụ chi tiết về lập hồ sơthưởng thức so với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh mức sử dụng trên Điều1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nlỗi sau:

1. Mẫu làm hồ sơ trải nghiệm vận dụng đến gói thầu xâylắp triển khai chỉ định thầu trong nước theo quy trình thường thì (Mẫu số 01 – Hồ sơ đề xuất chỉ định và hướng dẫn thầu xây lắp);

2. Mẫu hồ sơ tận hưởng vận dụng cho gói thầu muatậu hàng hóa tiến hành hướng đẫn thầu trong nước theo quá trình thông thường (Mẫu số 02 – Hồ sơ thử dùng chỉ định thầu mua sắm sản phẩm hóa);

3. Mẫu hồ sơ yêu cầu vận dụng cho gói thầu xâyđính triển khai chào mặt hàng cạnh tranh nội địa theo quá trình thường thì (Mẫu số 03 – Hồ sơ đề xuất kính chào mặt hàng tuyên chiến đối đầu xây lắp);

4. Mẫu hồ sơ trải nghiệm vận dụng đến gói thầu muatìm hàng hóa triển khai xin chào sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh nội địa theo tiến trình thôngthường xuyên (Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào mặt hàng cạnh tranhmua sắm hàng hóa);

5. Mẫu bạn dạng thưởng thức làm giá áp dụng mang lại góithầu xây gắn, bán buôn sản phẩm & hàng hóa triển khai chào sản phẩm cạnh tranh nội địa theo quytrình rút ít gọn gàng (Mẫu số 05 – Bản thử khám phá báo giá);

6. Mẫu dự thảo phù hợp đồng áp dụng mang lại gói thầuxây gắn thêm, buôn bán hàng hóa nằm trong hạn mức chỉ định và hướng dẫn thầu (Mẫusố 06 – Dự thảo hợp đồng mang đến hướng dẫn và chỉ định thầu rút ít gọn).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng so với tổ chức, cá nhântmê say gia hoặc có tương quan mang đến vận động chọn lựa bên thầu gói thầu quy địnhtrên Điều 1 của Thông bốn này.

Điều 3. Áp dụng hiệ tượng chỉ định thầu, chàosản phẩm tuyên chiến đối đầu với những Mẫu hồ sơ đòi hỏi, phiên bản đề nghị báo giá, dự thảo đúng theo đồng

1. Hình thức chỉ định thầu theo quy trìnhthông thường được áp dụng so với gói thầu ở trong ngôi trường phù hợp hướng đẫn thầu quyđịnh tại các điểm b, c, d, đ và gói thầu nên thực hiện để đảm bảo bí mật nhànước mức sử dụng trên điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13,đôi khi đáp ứng các điều kiện điều khoản trên khoản 2 Điều 22Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hình thức hướng dẫn và chỉ định thầu theo quá trình rútgọn gàng được vận dụng đối với gói thầu biện pháp trên điểm a khoản 1 Điều22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (trừ gói thầu đề xuất tiến hành nhằm bảo vệ bímật bên nước), gói thầu có giá gói thầu phía trong hạn mức chỉ định và hướng dẫn thầu quyđịnh tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CPhường. Đối với góithầu có giá gói thầu phía bên trong giới hạn ở mức chỉ định và hướng dẫn thầu, những tổ chức, cá thể ápdụng Mẫu số 06 ban hành tất nhiên Thông bốn này; đốivới gói thầu lý lẽ tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầusố 43/2013/QH13 dẫu vậy giá chỉ gói thầu ko bên trong giới hạn ở mức hướng đẫn thầuthì vận dụng Mẫu phù hợp đồng thuộc Mẫu số 01, 02 phát hành đương nhiên Thông tứ này.

Xem thêm: Biển Giao Nhau Với Đường Không Ưu Tiên (W, Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Cà Mau

2. Hình thức xin chào sản phẩm cạnh tranh theo quytrình thông thường được áp dụng so với gói thầu nguyên tắc tại Điều23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 cùng khoản 1 Điều 57 Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP..

Hình thức kính chào mặt hàng tuyên chiến và cạnh tranh theo quy trìnhrút ít gọn gàng được áp dụng so với gói thầu nguyên lý tại Điều 23 Luậtđấu thầu số 43/2013/QH13 với khoản 2 Điều 57 Nghị định số63/2014/NĐ-CPhường.

3. lúc lập, đánh giá và thẩm định, phê chuẩn y hồ sơ yêucầu vận dụng đến gói thầu xây gắn thêm, bán buôn hàng hóa tiến hành hướng đẫn thầu theotiến trình thông thường, tổ chức, cá nhân yêu cầu vận dụng tương xứng Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 banhành đương nhiên Thông tứ này với căn cứ vào quy mô, đặc điểm của từng gói thầu cụthể để mang ra những yên cầu cân xứng trên các đại lý đảm bảo an toàn bề ngoài công khai, minhbạch và tác dụng kinh tế.

khi lập, thẩm định và đánh giá, phê để mắt hồ sơ yêu cầuđối với kính chào mặt hàng đối đầu và cạnh tranh hoặc bản kinh nghiệm báo giá, tổ chức triển khai, cá nhân buộc phải ápdụng tương ứng Mẫu số 03, Mẫusố 04 hoặc Mẫu số 05 phát hành tất nhiên Thông tưnày cùng địa thế căn cứ vào bài bản, tính chất của từng gói thầu ví dụ để mang ra các yêucầu phù hợp bên trên các đại lý đảm bảo an toàn cơ chế cạnh tranh, công bình, biệt lập vàcông dụng khiếp tế; không được chỉ dẫn những điều kiện nhằm mục tiêu hạn chế sự tham mê gia củanhà thầu hoặc nhằm chế tác điểm mạnh cho một hoặc một số trong những bên thầu gây nên sự cạnhtrỡ ràng không đồng đẳng.

4. Trường thích hợp gồm chỉnh sửa những nguyên tắc nêutrong Mẫu làm hồ sơ yêu cầu, bạn dạng từng trải báo giá, dự thảo hợp đồng thì tổ chức, cánhân tiến hành Việc lập, đánh giá và thẩm định, phê ưng chuẩn làm hồ sơ đề xuất, bạn dạng hưởng thụ báogiá bán, dự thảo thích hợp đồng phải bảo đảm việc sửa đổi chính là phù hợp, khoa học, chặtchẽ và ko trái với phương tiện của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đềnghị phê xem xét làm hồ sơ thử khám phá, bản hưởng thụ báo giá đề nghị nêu rõ những nội dungsửa đổi đối với dụng cụ trong Mẫu làm hồ sơ đề nghị, phiên bản đòi hỏi làm giá và lý dochỉnh sửa để công ty chi tiêu để mắt tới, ra quyết định.

5. Đối cùng với gói thầu các dịch vụ phi tư vấn Lúc ápdụng hiệ tượng chỉ định thầu, xin chào mặt hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, việc lập hồ sơ yêu cầu, bảntận hưởng làm giá, dự thảo vừa lòng đồng thực hiện bên trên cửa hàng áp dụng những Mẫu tươngứng phát hành cố nhiên Thông tứ này.

6. Đối cùng với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnhluật pháp tại Điều 1 của Thông tư này Lúc thực hiện hướng dẫn và chỉ định thầu hoặc chào hàngcạnh tranh quốc tế, địa thế căn cứ quy mô, đặc điểm của gói thầu, chủ chi tiêu, bên mờithầu sửa đổi cơ chế về ngôn ngữ, đồng tiền, thời hạn trong đấu thầu cùng cácngôn từ liên quan khác mang đến phù hợp với vẻ ngoài của Luật đấu thầu số43/2013/QH13 với Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. .

7. Đối cùng với các gói thầu trực thuộc dự án tất cả sửdụng vốn cung ứng cách tân và phát triển xác nhận, vốn vay chiết khấu phát sinh trường đoản cú điều ướcthế giới, thỏa thuận nước ngoài giữa toàn quốc với nhà tài trợ, ngôi trường hợp được nhàtài trợ đồng ý thì vận dụng các mẫu làm hồ sơ thưởng thức, bản thử dùng báo giá, dựthảo phù hợp đồng phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Yêu cầu về thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ hànghóa

1. Đối cùng với gói thầu vận dụng hiệ tượng chỉđịnh thầu, có thể nêu thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ ví dụ của sản phẩm & hàng hóa trong làm hồ sơ yêucầu.

2. Đối với gói thầu vận dụng vẻ ngoài chàomặt hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, khi giới thiệu yên cầu so với sản phẩm & hàng hóa cần mức sử dụng tính năng kỹthuật, tiêu chuẩn chế tạo, tiêu chuẩn chỉnh chế tạo, công nghệ mang ý nghĩa hóa học trungtính, không chỉ dẫn những công dụng kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính chất cá biệt hóa màkhông phải là tính năng cơ bạn dạng của sản phẩm nhằm có một hoặc một vài ít nhà thầuđáp ứng thưởng thức làm cho hạn chế sự tmê man gia của các bên thầu, gây nên sự cạnh tranhko đồng đẳng.

Trường đúng theo thiết yếu biểu đạt chi tiết hàng hóatheo công năng kỹ thuật, thi công technology, tiêu chuẩn chỉnh công nghệ vào hồ sơthưởng thức, phiên bản trải nghiệm làm giá thì được phnghiền nêu nhãn hiệu, catalô của một sảnphđộ ẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho thưởng thức về nghệ thuật của hàng hóa nhưngbắt buộc ghi hẳn nhiên nhiều từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, mặt khác quyxác định rõ nội hàm tương tự cùng với sản phẩm & hàng hóa kia về tính năng kỹ thuật, chức năng sửdụng, tiêu chuẩn chỉnh technology và những nội dung không giống (nếu có) nhưng ko quy địnhtương tự về nguồn gốc. Nhà thầu tham mê gia kính chào mặt hàng tuyên chiến đối đầu rất có thể chào hànghóa theo nhãn hiệu ví dụ được nêu trong làm hồ sơ đề nghị, bạn dạng trải nghiệm báo giáhoặc thương hiệu không giống nhưng mà nên chứng tỏ sự tương đương hoặc xuất sắc hơn sản phẩm hóabao gồm nhãn hiệu được nêu vào làm hồ sơ yên cầu, phiên bản trải nghiệm báo giá.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Các Sở, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, phòng ban khác ngơi nghỉ Trung ương, Ủy ban quần chúng các cung cấp với tổ chức triển khai, cánhân tất cả liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Thông tứ này. Trong quy trình thựchiện nay, giả dụ có vướng mắc, kiến nghị các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chínhphủ, cơ sở khác sinh hoạt Trung ương, Ủy ban quần chúng. # những cấp cho và tổ chức triển khai, cá nhân cótương quan gửi chủ kiến về Sở Kế hoạch với Đầu tứ nhằm kịp thời trả lời./.

Nơi nhận: - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, ban ngành ở trong CP; - VPhường BCĐ TW về phòng, chống ttê mê nhũng; - HĐND, UBND các thức giấc, thành thị trực thuộc TW; - Văn chống Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và những Ủy Ban của Quốc hội; - Văn chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên quần chúng. # buổi tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cổng ban bố năng lượng điện tử Chính phủ; Công báo; - Ssinh sống KH&ĐT những thức giấc, thị thành trực thuộc TW; - Các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Kế hoạch với Đầu tư; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng phiên bản - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Cục QLĐT ()

Bài viết liên quan